<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="pl" lang="pl"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-2"> <meta name="Description" content="Wyposa|enie Sklepw w Czstochowie, ul.Filomatw 14A. Zajmujemy si sprzeda| mebli sklepowych, stojakw konfekcyjnych. Produkujemy midzy innymi wieszaki z rur chromowanych." /> <meta name="Keywords" content="polmet, czstochowa, wyposa|enie, sklepw, sklepy, meble, sklepowe, rurowo, kulowy, rurowokulowy, kraty, ekspozycyjne, wieszaki, wieszak, metkownica, metkownice, metki, manekiny, manekin, krawiecki, regaB, regaBy, lada, sklepowa, lady, konfekcyjne, konfekcyjny, gabloty, gablotki, hartowane, zBcza, kulowe, podnzek fryzjerski, balustrady" /> <meta http-equiv="Content-Language" content="pl" /> <meta name="Author" content="RadosBaw Resler" /> <title>POLMET S.C. - Wyposa|enie Sklepw</title> <link rel="Stylesheet" type="text/css" href="styl.css" /> <link rel="stylesheet" href="lightbox/lightbox.css" type="text/css" media="screen" /> <script type="text/javascript" src="lightbox/lightbox.js"></script> <script type="text/javascript" src="menu.js"></script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="bpolmet.js"></script> <style type="text/css">/* <![CDATA[ */ @font-face { font-family: sansation; src: url(sansation.ttf); } *.text1 {font-family: sansation, Verdana, Tahoma; text-align: center; font-size: 23px; color: #fff; padding: 15px} *.text2 {font-family: sansation, Verdana, Tahoma; text-align: justify; font-size: 16px; color: #fff; width: 300px} a.ind:link { text-decoration: none; color: #9bf; } a.ind:visited { text-decoration: none; color: #9bf; } a.ind:hover { text-decoration: underline; color: #cfb; } a.ind:active { text-decoration: none; color: #9bf; } /* ]]> */</style> </head> <body> <div id="top"> <table border="0" class="kolumny"> <tr> <td class="margines_prawy" rowspan="2">&nbsp;</td> <td class="srodek_index" valign="top"><script language="JavaScript" type="text/javascript"> AC_FL_RunContent( 'codebase', 'http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0', 'width', '990', 'height', '120', 'src', 'bpolmet', 'quality', 'high', 'pluginspage', 'http://www.adobe.com/go/getflashplayer_pl', 'align', 'middle', 'play', 'true', 'loop', 'true', 'scale', 'showall', 'wmode', 'transparent', 'devicefont', 'false', 'id', 'bpolmet', 'name', 'bpolmet', 'menu', 'true', 'allowFullScreen', 'false', 'allowScriptAccess','sameDomain', 'movie', 'bpolmet', 'salign', '' ); //end AC code </script> <noscript> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=10,0,0,0" width="990" height="120" id="bpolmet" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> <param name="allowFullScreen" value="false" /> <param name="movie" value="bpolmet.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /> <embed src="bpolmet.swf" quality="high" width="990" height="120" name="bpolmet" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" allowFullScreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer_pl" /> </object> </noscript> <div id="index_lewy">&nbsp;</div> <div id="index_srodek"> <div style="width: 61px; height: 440px; background-image: url(napis_wypskl.png); float: left">&nbsp;</div> <div id="flashContent" style="float: left"> <!-- INFORMACJA xxxxxxxxxxxxxxxxx --> <center><div class="infog"><div class="info2"><b>UWAGA !<br>W dniu 20 lipca sklep bdzie czynny<br>od godziny 8:00 do 14:00</b></div></div><div class="infod">&nbsp;</div><div style="height: 15px">&nbsp;</div></center> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="704" height="440" id="pokaz" align="middle"> <param name="movie" value="pokaz.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="bgcolor" value="" /> <param name="play" value="true" /> <param name="loop" value="true" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <param name="scale" value="showall" /> <param name="menu" value="true" /> <param name="devicefont" value="false" /> <param name="salign" value="" /> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> <!--[if !IE]>--> <object type="application/x-shockwave-flash" data="pokaz.swf" width="704" height="440"> <param name="movie" value="pokaz.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="bgcolor" value="" /> <param name="play" value="true" /> <param name="loop" value="true" /> <param name="wmode" value="transparent" /> <param name="scale" value="showall" /> <param name="menu" value="true" /> <param name="devicefont" value="false" /> <param name="salign" value="" /> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> <!--<![endif]--> <a href="http://www.adobe.com/go/getflash"> <img src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_player.gif" alt="Get Adobe Flash player" /> </a> <!--[if !IE]>--> </object> <!--<![endif]--> </object> <center> <div class="info"><div class="infog"><div class="info2"><b>Pomagamy w rozliczeniach dotacji z Unii Europejskiej oraz Urzdw Pracy. SBu|ymy rwnie| rad i fachow pomoc we wszystkich wyliczeniach.</b></div></div><div class="infod">&nbsp;</div></div> </center> </div> </div> <div id="index_prawy">&nbsp;</div> </td> <td class="margines_lewy" rowspan="2">&nbsp;</td> </tr> <tr> <td class="stopka" valign="bottom"><div id="stopka"><script language="JavaScript" src="http://polmet.pl/stopka.js"></script></div></td> </tr> </table> </div> </body> </html>